Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.12, godz. 07:15
kontakt
MALKOWSKI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 15 791,00 12 975,00
-17,8%
14 975,00
15,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 538,00 -2 972,00
---
700,00
---
Zysk (strata) brutto 1 451,00 -3 082,00
---
350,00
---
Zysk (strata) netto 1 210,00 -2 767,00
---
321,00
---
Amortyzacja 255,00 269,00
5,5%
277,00
3,0%
Aktywa 39 691,00 38 184,00
-3,8%
41 591,00
8,9%
Kapitał własny 17 205,00 14 494,00
-15,8%
14 814,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,14 1,80
-15,7%
1,84
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 -0,34
---
0,04
---