Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 04:00
kontakt
ENELMED
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 417 691,00 399 798,00
-4,3%
441 144,00
10,3%
494 904,00
12,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 113,00 15 944,00
287,6%
4 681,00
-70,6%
-20 841,00
---
Zysk (strata) brutto -1 017,00 -4 479,00
---
96,00
---
-27 942,00
---
Zysk (strata) netto -2 468,00 -3 395,00
---
-1 410,00
---
-23 558,00
---
Amortyzacja 57 035,00 56 939,00
-0,2%
57 467,00
0,9%
62 119,00
8,1%
Aktywa 414 449,00 393 392,00
-5,1%
437 687,00
11,3%
432 151,00
-1,3%
Kapitał własny 102 308,00 98 910,00
-3,3%
175 604,00
77,5%
152 035,00
-13,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,34 4,20
-3,3%
6,21
47,9%
5,38
-13,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,14
---
-0,05
---
-0,83
---