Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 16:17
kontakt
ENELMED
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 417 518,00 399 734,00
-4,3%
441 140,00
10,4%
493 541,00
11,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 530,00 17 633,00
170,0%
6 435,00
-63,5%
-18 247,00
---
Zysk (strata) brutto -1 436,00 -7 794,00
---
-565,00
---
-28 215,00
---
Zysk (strata) netto -2 872,00 -7 157,00
---
-1 775,00
---
-23 937,00
---
Amortyzacja 56 567,00 56 406,00
-0,3%
57 011,00
1,1%
61 677,00
8,2%
Aktywa 445 116,00 419 910,00
-5,7%
461 886,00
10,0%
453 281,00
-1,9%
Kapitał własny 105 164,00 98 006,00
-6,8%
174 193,00
77,7%
150 256,00
-13,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,46 4,16
-6,8%
6,16
48,1%
5,31
-13,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 -0,30
---
-0,06
---
-0,85
---