Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 01:04
kontakt
ENELMED
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 203 729,00 196 057,00
-3,8%
215 277,00
9,8%
235 046,00
9,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 413,00 8 522,00
---
949,00
-88,9%
-15 119,00
---
Zysk (strata) brutto -4 296,00 -2 875,00
---
820,00
---
-21 126,00
---
Zysk (strata) netto -4 303,00 -1 974,00
---
-47,00
---
-19 157,00
---
Amortyzacja 27 970,00 28 428,00
1,6%
28 167,00
-0,9%
30 069,00
6,8%
Aktywa 455 807,00 434 472,00
-4,7%
406 914,00
-6,3%
455 886,00
12,0%
Kapitał własny 103 733,00 103 190,00
-0,5%
97 960,00
-5,1%
156 345,00
59,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,40 4,38
-0,5%
4,16
-5,1%
5,53
33,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,18 -0,08
---
-0,00
---
-0,68
---