Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 19:04
kontakt
11BIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-06-302022-09-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 28 024,00 28 024,00
0,0%
13 813,00
-50,7%
13 813,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 668,00 9 668,00
0,0%
2 580,00
-73,3%
2 580,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 12 454,00 12 454,00
0,0%
5 522,00
-55,7%
5 522,00
0,0%
Zysk (strata) netto 11 310,00 11 310,00
0,0%
4 881,00
-56,8%
4 881,00
0,0%
Amortyzacja 1 504,00 1 504,00
0,0%
1 495,00
-0,6%
1 495,00
0,0%
Aktywa 242 514,00 242 514,00
0,0%
245 847,00
1,4%
245 847,00
0,0%
Kapitał własny 215 261,00 215 261,00
0,0%
220 877,00
2,6%
220 877,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 91,09 91,09
0,0%
93,47
2,6%
93,47
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,79 4,79
0,0%
2,07
-56,8%
2,07
0,0%