Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.01, godz. 19:10
kontakt
11BIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 14 763,00 10 012,00
-32,2%
9 505,00
-5,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 885,00 -1 256,00
---
-2 302,00
---
Zysk (strata) brutto 2 855,00 1 909,00
-33,1%
-3 104,00
---
Zysk (strata) netto 2 466,00 1 547,00
-37,3%
-2 662,00
---
Amortyzacja 1 121,00 1 191,00
6,2%
1 021,00
-14,3%
Aktywa 248 043,00 266 042,00
7,3%
264 147,00
-0,7%
Kapitał własny 227 798,00 233 791,00
2,6%
231 721,00
-0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 95,71 96,72
1,1%
95,86
-0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,04 0,64
-38,2%
-1,10
---