Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 20:29
kontakt
VIDIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 24 098,00 38 285,00
58,9%
20 331,00
-46,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 013,00 3 105,00
3,1%
165,00
-94,7%
Zysk (strata) brutto 2 728,00 3 561,00
30,5%
-52,00
---
Zysk (strata) netto 2 431,00 2 958,00
21,7%
-59,00
---
Amortyzacja 412,00 423,00
2,7%
431,00
1,9%
Aktywa 46 231,00 46 726,00
1,1%
48 960,00
4,8%
Kapitał własny 18 830,00 21 789,00
15,7%
21 729,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,78 9,00
15,7%
8,97
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,00 1,22
21,7%
-0,02
---