Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 16:35
kontakt
MEGARON
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 22 561,00 22 814,00
1,1%
25 011,00
9,6%
26 801,00
7,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 848,00 2 499,00
35,2%
2 465,00
-1,4%
794,00
-67,8%
Zysk (strata) brutto 1 780,00 2 445,00
37,4%
2 322,00
-5,0%
507,00
-78,2%
Zysk (strata) netto 1 439,00 1 975,00
37,2%
1 775,00
-10,1%
344,00
-80,6%
Amortyzacja 1 027,00 1 097,00
6,8%
1 294,00
18,0%
1 386,00
7,1%
Aktywa 39 943,00 41 685,00
4,4%
40 142,00
-3,7%
39 689,00
-1,1%
Kapitał własny 16 870,00 20 218,00
19,8%
21 846,00
8,1%
21 697,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,25 7,49
19,8%
8,09
8,1%
8,04
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,53 0,73
37,1%
0,66
-10,1%
0,13
-80,7%