Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 01:26
kontakt
VISTAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 691,00 6 375,00
-40,4%
3 476,00
-45,5%
3 476,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 445,00 -5 805,00
---
-4 627,00
---
-4 627,00
---
Zysk (strata) brutto -4 777,00 -461 151,00
---
-4 490,00
---
-4 490,00
---
Zysk (strata) netto -4 777,00 -461 151,00
---
-4 490,00
---
-4 490,00
---
Amortyzacja 1 242,00 1 167,00
-6,0%
917,00
-21,4%
917,00
0,0%
Aktywa 86 674,00 81 335,00
-6,2%
79 509,00
-2,2%
79 509,00
0,0%
Kapitał własny -16 642,00 -477 793,00
---
-482 283,00
---
-482 283,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,01 -29,00
---
-29,27
---
-29,27
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,29 -27,98
---
-0,27
---
-0,27
---