Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 08:16
kontakt
AQUAPOZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 578,00 1 623,00
2,9%
1 524,00
-6,1%
1 490,00
-2,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 258,00 234,00
-9,3%
130,00
-44,4%
249,00
91,5%
Zysk (strata) brutto 238,00 216,00
-9,2%
112,00
-48,1%
222,00
98,2%
Zysk (strata) netto 156,00 237,00
51,9%
79,00
-66,7%
150,00
89,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 19 768,00 20 191,00
2,1%
19 867,00
-1,6%
19 890,00
0,1%
Kapitał własny 4 144,00 3 995,00
-3,6%
4 074,00
2,0%
4 224,00
3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,83 4,66
-3,6%
4,75
2,0%
4,92
3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,28
52,2%
0,09
-66,8%
0,18
90,2%