Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 22:07
kontakt
AQUAPOZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 464,00 1 408,00
-3,8%
2 405,00
70,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 226,00 89,00
-60,6%
412,00
362,9%
Zysk (strata) brutto 200,00 66,00
-67,0%
388,00
487,9%
Zysk (strata) netto 156,00 121,00
-22,4%
-87,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 20 968,00 20 554,00
-2,0%
11 074,00
-46,1%
Kapitał własny 4 293,00 4 415,00
2,8%
4 328,00
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,01 5,15
2,8%
5,05
-2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,14
-22,0%
-0,10
---