Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.05, godz. 03:46
kontakt
MABION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 33 161,00
---
36 794,00
11,0%
42 487,00
15,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16 330,00 25 008,00
---
7 102,00
-71,6%
3 095,00
-56,4%
Zysk (strata) brutto -15 631,00 24 948,00
---
7 442,00
-70,2%
5 119,00
-31,2%
Zysk (strata) netto -15 631,00 37 106,00
---
7 442,00
-79,9%
5 119,00
-31,2%
Amortyzacja 2 114,00 2 405,00
13,8%
2 533,00
5,3%
2 524,00
-0,4%
Aktywa 192 120,00 184 237,00
-4,1%
167 830,00
-8,9%
154 458,00
-8,0%
Kapitał własny 16 201,00 53 313,00
229,1%
60 757,00
14,0%
65 876,00
8,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,00 3,30
229,2%
3,76
13,9%
4,08
8,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,97 2,30
---
0,46
-80,0%
0,32
-31,1%