Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 01:49
kontakt
AZTEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 725,00 6 919,00
-20,7%
11 259,00
62,7%
9 033,00
-19,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 024,00 1 354,00
32,2%
758,00
-44,0%
1 022,00
34,8%
Zysk (strata) brutto 989,00 1 195,00
20,8%
718,00
-39,9%
848,00
18,1%
Zysk (strata) netto 774,00 1 031,00
33,2%
599,00
-41,9%
687,00
14,7%
Amortyzacja 190,00 201,00
5,8%
212,00
5,5%
215,00
1,4%
Aktywa 28 355,00 29 470,00
3,9%
26 338,00
-10,6%
32 877,00
24,8%
Kapitał własny 15 934,00 16 965,00
6,5%
17 564,00
3,5%
18 252,00
3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,67 4,97
6,5%
5,14
3,5%
5,34
3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,30
33,0%
0,18
-41,7%
0,20
14,2%