Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.22, godz. 16:58
kontakt
WERTHHOLZ
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-03-312022-03-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 20 217,00 25 399,00
25,6%
10 362,00
-59,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 485,00 5 903,00
297,5%
-891,00
---
Zysk (strata) brutto 1 341,00 4 143,00
208,9%
-1 385,00
---
Zysk (strata) netto 1 191,00 3 057,00
156,7%
-1 469,00
---
Amortyzacja 302,00 611,00
102,3%
665,00
8,8%
Aktywa 48 062,00 58 404,00
21,5%
54 076,00
-7,4%
Kapitał własny 26 345,00 29 979,00
13,8%
33 101,00
10,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,35
13,9%
0,39
10,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,04
157,1%
-0,02
---