Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 23:41
kontakt
MOBRUK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 59 659,00 58 150,00
-2,5%
41 323,00
-28,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 35 199,00 28 535,00
-18,9%
18 121,00
-36,5%
Zysk (strata) brutto 35 178,00 28 521,00
-18,9%
18 180,00
-36,3%
Zysk (strata) netto 27 398,00 23 097,00
-15,7%
14 716,00
-36,3%
Amortyzacja 1 254,00 1 248,00
-0,5%
1 238,00
-0,8%
Aktywa 222 111,00 238 926,00
7,6%
250 053,00
4,7%
Kapitał własny 165 651,00 188 748,00
13,9%
203 464,00
7,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 47,16 53,73
13,9%
57,92
7,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 7,80 6,58
-15,7%
4,19
-36,3%