Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 15:47
kontakt
MOBRUK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 41 323,00 54 576,00
32,1%
53 457,00
-2,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 121,00 28 606,00
57,9%
22 630,00
-20,9%
Zysk (strata) brutto 18 180,00 42 960,00
136,3%
23 138,00
-46,1%
Zysk (strata) netto 14 716,00 37 442,00
154,4%
18 724,00
-50,0%
Amortyzacja 1 238,00 1 259,00
1,7%
1 255,00
-0,3%
Aktywa 250 053,00 175 981,00
-29,6%
194 010,00
10,2%
Kapitał własny 203 464,00 130 250,00
-36,0%
148 974,00
14,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 57,92 37,08
-36,0%
42,41
14,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,19 10,66
154,4%
5,33
-50,0%