Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 02:30
kontakt
NGGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 292,00 460,00
57,5%
1 146,00
149,1%
371,00
-67,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -258,00 -423,00
---
87,00
---
47,00
-46,0%
Zysk (strata) brutto -277,00 -429,00
---
86,00
---
45,00
-47,7%
Zysk (strata) netto -277,00 -429,00
---
86,00
---
45,00
-47,7%
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 7 398,00 7 153,00
-3,3%
7 503,00
4,9%
7 142,00
-4,8%
Kapitał własny 6 579,00 6 157,00
-6,4%
6 100,00
-0,9%
6 157,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,04
-7,7%
0,04
0,0%
0,04
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,00
---
0,00
---