Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 02:30
kontakt
FALCON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 84,00 33,00
-60,7%
0,00
---
42,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -19,00 -5,00
---
68,00
---
37,00
-45,6%
Zysk (strata) brutto -23,00 -14,00
---
69,00
---
37,00
-46,4%
Zysk (strata) netto -23,00 -14,00
---
69,00
---
37,00
-46,4%
Amortyzacja 8,00 3,00
-62,5%
0,00
---
0,00
---
Aktywa 573,00 442,00
-22,9%
559,00
26,5%
14 816,00
2 550,4%
Kapitał własny 451,00 436,00
-3,3%
494,00
13,3%
14 542,00
2 843,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,07
-2,8%
0,08
13,0%
0,55
609,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,01
---
0,00
-90,9%