Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.07, godz. 03:45
kontakt
MAXIMUS
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 54,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -13,00 0,00
---
-6,00
---
-80,00
---
Zysk (strata) brutto 6,00 2,00
-66,7%
-6,00
---
-65,00
---
Zysk (strata) netto 6,00 2,00
-66,7%
-6,00
---
-65,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 026,00 2 027,00
0,0%
1 839,00
-9,3%
1 649,00
-10,3%
Kapitał własny 2 020,00 2 004,00
-0,8%
1 800,00
-10,2%
1 499,00
-16,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,08 1,07
-0,7%
0,96
-10,2%
0,80
-16,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-66,7%
-0,00
---
-0,03
---