Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 21:18
kontakt
ERATONRG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 90,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -146,00 -129,00
---
Zysk (strata) brutto -161,00 -856,00
---
Zysk (strata) netto -131,00 -1 031,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 115 460,00 113 818,00
-1,4%
Kapitał własny 112 627,00 111 597,00
-0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,64 0,64
-0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---