Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.19, godz. 06:18
kontakt
LAURENPES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 273,00 877,00
221,2%
1 079,00
23,0%
95,00
-91,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -57,00 -1 605,00
---
-1 657,00
---
-979,00
---
Zysk (strata) brutto -79,00 -1 607,00
---
-1 670,00
---
-991,00
---
Zysk (strata) netto -79,00 -1 607,00
---
-1 709,00
---
-991,00
---
Amortyzacja 2,00 2 130,00
106 400,0%
2 131,00
0,0%
797,00
-62,6%
Aktywa 44 246,00 42 811,00
-3,2%
40 930,00
-4,4%
30 898,00
-24,5%
Kapitał własny 42 381,00 40 774,00
-3,8%
39 065,00
-4,2%
28 433,00
-27,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,18
-3,7%
0,17
-6,7%
0,12
-27,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,01
---
-0,01
---
-0,00
---