Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 09:54
kontakt
LAURENPES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 819,00 337,00
-58,9%
1 203,00
257,0%
185,00
-84,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 229,00 -8,00
---
77,00
---
-121,00
---
Zysk (strata) brutto 199,00 -12,00
---
54,00
---
-133,00
---
Zysk (strata) netto 199,00 -12,00
---
54,00
---
-133,00
---
Amortyzacja 12,00 4,00
-66,7%
4,00
0,0%
4,00
0,0%
Aktywa 33 359,00 33 231,00
-0,4%
33 345,00
0,3%
43 512,00
30,5%
Kapitał własny 31 896,00 31 954,00
0,2%
31 725,00
-0,7%
42 183,00
33,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,14
-51,0%
0,14
-2,8%
0,19
32,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
-0,00
---