Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 14:45
kontakt
LAURENPES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 273,00 877,00
221,2%
1 079,00
23,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -57,00 -1 605,00
---
-1 657,00
---
Zysk (strata) brutto -79,00 -1 607,00
---
-1 670,00
---
Zysk (strata) netto -79,00 -1 607,00
---
-1 709,00
---
Amortyzacja 2,00 2 130,00
106 400,0%
2 131,00
0,0%
Aktywa 44 246,00 42 811,00
-3,2%
40 930,00
-4,4%
Kapitał własny 42 381,00 40 774,00
-3,8%
39 065,00
-4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,18
-3,7%
0,17
-6,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,01
---
-0,01
---