Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.09, godz. 06:56
kontakt
BPC
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
34,00
---
25,00
-26,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12,00 1 040,00
---
-692,00
---
-95,00
---
Zysk (strata) brutto -12,00 158 094,00
---
1 296,00
-99,2%
-93,00
---
Zysk (strata) netto -12,00 158 094,00
---
1 296,00
-99,2%
-93,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 29 389,00 377 502,00
1 184,5%
26 840,00
-92,9%
27 206,00
1,4%
Kapitał własny 26 029,00 181 932,00
599,0%
23 471,00
-87,1%
22 077,00
-5,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,66
595,8%
0,08
-87,1%
0,09
5,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,57
---
0,00
-99,1%
0,00
---