Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.01, godz. 23:21
kontakt
BPC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 13,00 13,00
0,0%
13,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -95,00 -40,00
---
-55,00
---
Zysk (strata) brutto 904,00 -38,00
---
-55,00
---
Zysk (strata) netto 904,00 -38,00
---
-55,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 27 727,00 25 563,00
-7,8%
27 206,00
6,4%
Kapitał własny 22 570,00 24 314,00
7,7%
22 077,00
-9,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,10
7,6%
0,09
-9,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---