Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 20:14
kontakt
APIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 056,00 1 722,00
-16,2%
1 478,00
-14,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2,00 211,00
---
-113,00
---
Zysk (strata) brutto -2,00 211,00
---
-114,00
---
Zysk (strata) netto -2,00 211,00
---
-114,00
---
Amortyzacja 42,00 42,00
0,0%
51,00
21,4%
Aktywa 13 535,00 15 726,00
16,2%
13 347,00
-15,1%
Kapitał własny 6 941,00 7 246,00
4,4%
7 038,00
-2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,04
5,7%
0,04
-2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,00
---