Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.07, godz. 08:32
kontakt
NOTORIA
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 331,00 1 402,00
5,3%
1 461,00
4,2%
1 572,00
7,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 172,00 131,00
-23,8%
201,00
53,4%
268,00
33,3%
Zysk (strata) brutto 173,00 132,00
-23,7%
265,00
100,8%
246,00
-7,2%
Zysk (strata) netto 173,00 132,00
-23,7%
254,00
92,4%
215,00
-15,4%
Amortyzacja 202,00 228,00
12,9%
212,00
-7,0%
217,00
2,4%
Aktywa 2 064,00 2 517,00
21,9%
3 407,00
35,4%
3 126,00
-8,2%
Kapitał własny 1 459,00 1 716,00
17,6%
2 527,00
47,3%
2 104,00
-16,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,27 1,47
16,2%
2,11
42,9%
1,75
-16,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,11
-24,7%
0,21
87,6%
0,18
-15,6%