Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.04, godz. 10:21
kontakt
EUROTAX
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 19 221,00 19 034,00
-1,0%
23 140,00
21,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 368,00 223,00
-90,6%
2 603,00
1 067,3%
Zysk (strata) brutto 2 482,00 300,00
-87,9%
2 507,00
735,7%
Zysk (strata) netto 2 026,00 192,00
-90,5%
2 073,00
979,7%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 14 280,00 13 518,00
-5,3%
14 728,00
9,0%
Kapitał własny 3 012,00 1 575,00
-47,7%
2 938,00
86,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,60 0,32
-47,7%
0,59
86,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,40 0,04
-90,6%
0,42
992,1%