Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 21:26
kontakt
EUROTAX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 194,00 182,00
-6,2%
182,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -23,00 -115,00
---
-9,00
---
Zysk (strata) brutto 191,00 974,00
409,9%
-2,00
---
Zysk (strata) netto 190,00 986,00
418,9%
-2,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 154,00 4 187,00
32,8%
4 180,00
-0,2%
Kapitał własny 3 088,00 4 073,00
31,9%
4 071,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,62 0,82
31,9%
0,81
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,20
418,4%
0,00
---