Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 04:51
kontakt
FMG
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 826,00 6 939,00
280,0%
19 749,00
184,6%
50 063,00
153,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 907,00 5 474,00
11,6%
-8 877,00
---
10 891,00
---
Zysk (strata) brutto -26,00 -3 200,00
---
-1 878,00
---
8 683,00
---
Zysk (strata) netto -2 725,00 -3 284,00
---
1 937,00
---
5 661,00
192,3%
Amortyzacja 506,00 546,00
7,9%
551,00
0,9%
728,00
32,1%
Aktywa 90 264,00 74 928,00
-17,0%
58 334,00
-22,1%
74 516,00
27,7%
Kapitał własny 10 235,00 8 331,00
-18,6%
20 823,00
149,9%
26 484,00
27,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 62,48 50,86
-18,6%
106,08
108,6%
134,92
27,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -16,64 -20,05
---
9,87
---
28,84
192,3%