Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 20:10
kontakt
FMG
Kwartalne skonsolidowane
 2022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 68 000,00
Kapitał własny 27 136,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 138,24
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00