Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.23, godz. 21:06
kontakt
ARCTIC
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 569 373,00 2 407 037,00
53,4%
2 407 037,00
0,0%
2 407 037,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 97 707,00 474 140,00
385,3%
474 140,00
0,0%
474 140,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 85 097,00 473 736,00
456,7%
473 736,00
0,0%
473 736,00
0,0%
Zysk (strata) netto 47 466,00 336 549,00
609,0%
336 549,00
0,0%
336 549,00
0,0%
Amortyzacja 58 699,00 61 646,00
5,0%
61 646,00
0,0%
61 646,00
0,0%
Aktywa 2 244 140,00 3 113 244,00
38,7%
3 113 244,00
0,0%
3 113 244,00
0,0%
Kapitał własny 775 716,00 1 390 694,00
79,3%
1 390 694,00
0,0%
1 390 694,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,20 20,07
79,3%
20,07
0,0%
20,07
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,68 4,86
609,1%
4,86
0,0%
4,86
0,0%