Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 07:54
kontakt
ARCTIC
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 42 894,00 11 011,00
-74,3%
11 838,00
7,5%
64 270,00
442,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26 115,00 -2 343,00
---
-475,00
---
169 269,00
---
Zysk (strata) brutto 19 676,00 -7 725,00
---
-7 111,00
---
165 191,00
---
Zysk (strata) netto 19 675,00 -7 725,00
---
-7 111,00
---
166 482,00
---
Amortyzacja 242,00 399,00
64,9%
240,00
-39,8%
296,00
23,3%
Aktywa 962 457,00 871 541,00
-9,4%
847 268,00
-2,8%
991 658,00
17,0%
Kapitał własny 555 865,00 559 811,00
0,7%
545 629,00
-2,5%
720 718,00
32,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,02 8,08
0,7%
7,88
-2,5%
10,40
32,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,28 -0,11
---
-0,10
---
2,40
---