Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.18, godz. 07:47
kontakt
EKOEXPORT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 101,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 930,00
Zysk (strata) brutto -1 846,00
Zysk (strata) netto -1 846,00
Amortyzacja 122,00
Aktywa 22 155,00
Kapitał własny -16 749,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,27
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,14