Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.15, godz. 23:12
kontakt
ALTUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -273,00 -175,00
---
Zysk (strata) brutto 724,00 -164,00
---
Zysk (strata) netto 724,00 -164,00
---
Amortyzacja 9,00 9,00
0,0%
Aktywa 41 483,00 41 272,00
-0,5%
Kapitał własny 40 982,00 40 818,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,00 1,00
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,00
---