Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 15:33
kontakt
REMEDIS
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 261,00 164,00
-37,2%
30,00
-81,7%
27,00
-10,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -349,00 -616,00
---
-482,00
---
-424,00
---
Zysk (strata) brutto -287,00 -615,00
---
-438,00
---
-1 462,00
---
Zysk (strata) netto -287,00 -615,00
---
-438,00
---
-1 462,00
---
Amortyzacja 107,00 109,00
1,9%
107,00
-1,8%
107,00
0,0%
Aktywa 12 956,00 12 068,00
-6,9%
11 278,00
-6,5%
10 008,00
-11,3%
Kapitał własny 4 854,00 4 716,00
-2,8%
3 473,00
-26,4%
1 706,00
-50,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,07
-3,9%
0,06
-25,7%
0,03
-50,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---
-0,01
---
-0,02
---