Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.15, godz. 06:30
kontakt
BETOMAX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 25 393,00 24 129,00
-5,0%
23 743,00
-1,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 790,00 2 349,00
-38,0%
3 202,00
36,3%
Zysk (strata) brutto 3 787,00 2 333,00
-38,4%
3 192,00
36,8%
Zysk (strata) netto 3 188,00 1 743,00
-45,3%
2 743,00
57,4%
Amortyzacja 816,00 811,00
-0,6%
829,00
2,2%
Aktywa 64 482,00 67 258,00
4,3%
73 763,00
9,7%
Kapitał własny 43 694,00 45 364,00
3,8%
48 107,00
6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,26 3,38
3,8%
3,59
6,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,13
-45,4%
0,20
57,7%