Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 22:34
kontakt
SEVENET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 35 478,00 26 814,00
-24,4%
38 949,00
45,3%
21 831,00
-43,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 791,00 -1 273,00
---
5 609,00
---
-2 555,00
---
Zysk (strata) brutto 1 705,00 -1 687,00
---
4 539,00
---
-2 489,00
---
Zysk (strata) netto -131,00 -1 615,00
---
1 819,00
---
-2 841,00
---
Amortyzacja 521,00 245,00
-53,0%
278,00
13,5%
284,00
2,2%
Aktywa 77 252,00 96 987,00
25,5%
115 557,00
19,1%
105 886,00
-8,4%
Kapitał własny 16 451,00 14 823,00
-9,9%
16 655,00
12,4%
13 814,00
-17,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,84 1,66
-9,9%
1,86
12,3%
1,55
-17,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,18
---
0,20
---
-0,32
---