Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 06:59
kontakt
EMONT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 12,00 182,00
1 416,7%
14,00
-92,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -350,00 187,00
---
-142,00
---
Zysk (strata) brutto -341,00 176,00
---
-143,00
---
Zysk (strata) netto -305,00 181,00
---
-129,00
---
Amortyzacja 46,00 2,00
-95,7%
0,00
---
Aktywa 7 219,00 7 143,00
-1,1%
7 189,00
0,6%
Kapitał własny -3 737,00 -3 556,00
---
-3 686,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,58 -0,55
---
-0,57
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 0,03
---
-0,02
---