Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 07:11
kontakt
IZOBLOK
Roczne nieskonsolidowane
 2021-04-302022-04-302022-04-302022-04-30
Przychody ze sprzedaży produktów 110 081,00 96 727,00
-12,1%
94 421,00
-2,4%
94 421,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -26 001,00 -11 128,00
---
-11 128,00
---
-11 128,00
---
Zysk (strata) brutto -27 937,00 -14 091,00
---
-14 091,00
---
-14 091,00
---
Zysk (strata) netto -28 685,00 -12 667,00
---
-12 667,00
---
-12 667,00
---
Amortyzacja 6 787,00 5 416,00
-20,2%
5 416,00
0,0%
5 416,00
0,0%
Aktywa 164 717,00 178 539,00
8,4%
178 539,00
0,0%
178 539,00
0,0%
Kapitał własny 97 213,00 84 615,00
-13,0%
84 615,00
0,0%
84 615,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 76,73 66,78
-13,0%
66,78
0,0%
66,78
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -22,64 -10,00
---
-10,00
---
-10,00
---