Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.15, godz. 05:30
kontakt
IZOBLOK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-10-312022-01-31
Przychody ze sprzedaży produktów 20 715,00 25 323,00
22,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 480,00 -253,00
---
Zysk (strata) brutto -3 379,00 -553,00
---
Zysk (strata) netto -2 644,00 -461,00
---
Amortyzacja 1 312,00 1 322,00
0,8%
Aktywa 164 046,00 167 622,00
2,2%
Kapitał własny 94 079,00 93 618,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 74,25 73,89
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,09 -0,36
---