Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.20, godz. 05:35
kontakt
TAURONPE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 101 000,00 6 450 000,00
-20,4%
8 503 000,00
31,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -108 000,00 117 000,00
---
202 000,00
72,6%
Zysk (strata) brutto 321 000,00 -443 000,00
---
-373 000,00
---
Zysk (strata) netto 263 000,00 -432 000,00
---
-310 000,00
---
Amortyzacja 5 000,00 3 000,00
-40,0%
0,00
---
Aktywa 32 702 000,00 32 377 000,00
-1,0%
32 054 000,00
-1,0%
Kapitał własny 12 283 000,00 11 780 000,00
-4,1%
11 450 000,00
-2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,01 6,72
-4,1%
6,53
-2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 -0,25
---
-0,18
---