Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 06:23
kontakt
READGENE
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 054,00 6 454,00
6,6%
7 242,00
12,2%
6 765,00
-6,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 503,00 113,00
-77,5%
286,00
153,1%
-117,00
---
Zysk (strata) brutto 369,00 53,00
-85,6%
61,00
15,1%
-317,00
---
Zysk (strata) netto 349,00 38,00
-89,1%
213,00
460,5%
-317,00
---
Amortyzacja 651,00 560,00
-14,0%
456,00
-18,6%
456,00
0,0%
Aktywa 16 198,00 15 396,00
-5,0%
15 647,00
1,6%
14 781,00
-5,5%
Kapitał własny 4 060,00 5 420,00
33,5%
5 510,00
1,7%
5 061,00
-8,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,46
33,7%
0,47
1,5%
0,47
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,00
-90,0%
0,02
500,0%
0,02
0,0%