Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 03:40
kontakt
READGENE
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
2 510,00
---
3 088,00
23,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
153,00
---
69,00
-54,9%
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
153,00
---
69,00
-54,9%
Zysk (strata) netto 0,00 0,00
---
150,00
---
69,00
-54,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 15 541,00 15 825,00
1,8%
15 872,00
0,3%
14 920,00
-6,0%
Kapitał własny 2 609,00 3 776,00
44,7%
4 194,00
11,1%
5 489,00
30,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,32
44,8%
0,36
11,2%
0,47
30,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,01
---
0,01
-53,8%