Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.18, godz. 15:08
kontakt
BUMECH
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 427 123,00 427 123,00
0,0%
1 111 782,00
160,3%
667 452,00
-40,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 216 534,00 216 534,00
0,0%
494 892,00
128,6%
-38 965,00
---
Zysk (strata) brutto 203 446,00 203 446,00
0,0%
483 541,00
137,7%
-35 293,00
---
Zysk (strata) netto 403 958,00 403 958,00
0,0%
394 976,00
-2,2%
-25 884,00
---
Amortyzacja 57 156,00 57 156,00
0,0%
63 159,00
10,5%
54 238,00
-14,1%
Aktywa 937 320,00 937 320,00
0,0%
1 231 771,00
31,4%
1 181 663,00
-4,1%
Kapitał własny 437 123,00 437 123,00
0,0%
790 101,00
80,8%
736 023,00
-6,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 30,18 30,18
0,0%
54,56
80,7%
50,82
-6,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 27,90 27,90
0,0%
27,27
-2,2%
-1,79
---