Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 09:52
kontakt
BUMECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 33 951,00 25 960,00
-23,5%
20 176,00
-22,3%
20 176,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 939,00 12 894,00
---
-28 160,00
---
-28 160,00
---
Zysk (strata) brutto 3 242,00 31 011,00
856,5%
-41 663,00
---
-41 663,00
---
Zysk (strata) netto 894,00 23 466,00
2 524,8%
-33 934,00
---
-33 934,00
---
Amortyzacja 1 404,00 1 398,00
-0,4%
1 456,00
4,1%
1 456,00
0,0%
Aktywa 486 118,00 506 560,00
4,2%
454 857,00
-10,2%
454 857,00
0,0%
Kapitał własny 345 375,00 339 879,00
-1,6%
305 945,00
-10,0%
305 945,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,85 23,47
-1,6%
21,13
-10,0%
21,13
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 1,62
2 512,9%
-2,34
---
-2,34
---