Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.12, godz. 18:52
kontakt
BUMECH
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 37 178,00 202 706,00
445,2%
469 761,00
131,7%
303 943,00
-35,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 790,00 24 708,00
---
197 135,00
697,9%
-44 003,00
---
Zysk (strata) brutto -9 827,00 21 940,00
---
186 434,00
749,7%
-45 201,00
---
Zysk (strata) netto -7 508,00 21 240,00
---
145 175,00
583,5%
-36 850,00
---
Amortyzacja 5 812,00 14 814,00
154,9%
54 070,00
265,0%
49 766,00
-8,0%
Aktywa 100 761,00 648 117,00
543,2%
1 124 188,00
73,5%
1 151 658,00
2,4%
Kapitał własny 22 361,00 54 628,00
144,3%
568 381,00
940,5%
743 101,00
30,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,54 3,77
144,3%
39,25
940,5%
51,31
30,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,52 1,47
---
10,02
583,4%
-2,54
---