Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.27, godz. 01:25
kontakt
BUMECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 23 535,00 33 951,00
44,3%
25 960,00
-23,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 302,00 -6 939,00
---
12 894,00
---
Zysk (strata) brutto 15 015,00 3 242,00
-78,4%
31 011,00
856,5%
Zysk (strata) netto 13 645,00 894,00
-93,4%
23 466,00
2 524,8%
Amortyzacja 1 429,00 1 404,00
-1,7%
1 398,00
-0,4%
Aktywa 495 077,00 486 118,00
-1,8%
506 560,00
4,2%
Kapitał własny 344 481,00 345 375,00
0,3%
339 879,00
-1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,79 23,85
0,3%
23,47
-1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,94 0,06
-93,4%
1,62
2 512,9%