Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 22:20
kontakt
HARPER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 65 303,00 68 352,00
4,7%
68 352,00
0,0%
78 373,00
14,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 473,00 3 559,00
---
3 559,00
0,0%
1 043,00
-70,7%
Zysk (strata) brutto -19 198,00 744,00
---
744,00
0,0%
-6 833,00
---
Zysk (strata) netto -19 854,00 1 374,00
---
1 374,00
0,0%
-7 335,00
---
Amortyzacja 2 130,00 1 816,00
-14,7%
1 816,00
0,0%
2 755,00
51,7%
Aktywa 280 306,00 296 492,00
5,8%
296 492,00
0,0%
309 084,00
4,2%
Kapitał własny 57 431,00 58 806,00
2,4%
58 806,00
0,0%
51 470,00
-12,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,02 9,24
2,4%
9,24
0,0%
8,08
-12,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -3,12 0,22
---
0,22
0,0%
-1,15
---