Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.05, godz. 19:48
kontakt
INTERNITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 39 778,00 37 310,00
-6,2%
35 922,00
-3,7%
37 505,00
4,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 579,00 1 532,00
164,6%
2 325,00
51,8%
1 259,00
-45,8%
Zysk (strata) brutto 370,00 1 325,00
258,1%
4 566,00
244,6%
955,00
-79,1%
Zysk (strata) netto 291,00 1 112,00
282,1%
4 085,00
267,4%
760,00
-81,4%
Amortyzacja 396,00 305,00
-23,0%
468,00
53,4%
398,00
-15,0%
Aktywa 65 387,00 56 276,00
-13,9%
69 334,00
23,2%
69 699,00
0,5%
Kapitał własny 18 435,00 18 945,00
2,8%
22 794,00
20,3%
23 554,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,34 2,41
2,8%
2,90
20,3%
2,99
3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,14
281,1%
0,52
268,1%
0,10
-81,3%