Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 02:56
kontakt
INTERNITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 33 349,00 37 310,00
11,9%
39 119,00
4,8%
39 049,00
-0,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 694,00 1 532,00
120,7%
2 842,00
85,5%
1 289,00
-54,6%
Zysk (strata) brutto 840,00 1 325,00
57,7%
4 146,00
212,9%
940,00
-77,3%
Zysk (strata) netto 664,00 1 112,00
67,5%
3 511,00
215,7%
732,00
-79,2%
Amortyzacja 486,00 305,00
-37,2%
313,00
2,6%
377,00
20,4%
Aktywa 52 145,00 56 276,00
7,9%
60 693,00
7,8%
66 049,00
8,8%
Kapitał własny 17 833,00 18 945,00
6,2%
22 452,00
18,5%
23 184,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,26 2,41
6,2%
2,85
18,5%
2,94
3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,14
67,9%
0,45
216,3%
0,09
-79,1%