Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.19, godz. 03:00
kontakt
LOKATYBUD
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 749,00 485,00
-35,2%
673,00
38,8%
515,00
-23,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 34,00 -21,00
---
21,00
---
147,00
600,0%
Zysk (strata) brutto -19,00 -215,00
---
-151,00
---
-193,00
---
Zysk (strata) netto -19,00 -215,00
---
-151,00
---
-193,00
---
Amortyzacja 0,00 81,00
---
81,00
0,0%
98,00
21,0%
Aktywa 25 859,00 26 068,00
0,8%
18 329,00
-29,7%
18 509,00
1,0%
Kapitał własny -16 815,00 -17 500,00
---
-11 790,00
---
-12 510,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,38 -0,40
---
-0,27
---
-0,28
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---
-0,00
---