Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.30, godz. 21:43
kontakt
FEERUM
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 244 091,00 118 299,00
-51,5%
132 131,00
11,7%
75 993,00
-42,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 22 522,00 -6 503,00
---
5 562,00
---
8 457,00
52,0%
Zysk (strata) brutto 20 164,00 -6 363,00
---
4 806,00
---
6 162,00
28,2%
Zysk (strata) netto 19 811,00 -7 447,00
---
4 597,00
---
4 736,00
3,0%
Amortyzacja 10 332,00 9 443,00
-8,6%
7 387,00
-21,8%
6 893,00
-6,7%
Aktywa 242 439,00 202 708,00
-16,4%
189 224,00
-6,7%
178 344,00
-5,7%
Kapitał własny 119 196,00 106 981,00
-10,2%
111 577,00
4,3%
116 313,00
4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,50 11,22
-10,3%
11,70
4,3%
12,20
4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,08 -0,78
---
0,48
---
0,50
3,1%