Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 06:08
kontakt
FEERUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 20 186,00 16 695,00
-17,3%
13 606,00
-18,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 419,00 4 242,00
198,9%
1 936,00
-54,4%
Zysk (strata) brutto 1 257,00 2 659,00
111,5%
1 099,00
-58,7%
Zysk (strata) netto 994,00 2 153,00
116,6%
873,00
-59,5%
Amortyzacja 1 680,00 1 678,00
-0,1%
1 740,00
3,7%
Aktywa 174 973,00 169 951,00
-2,9%
177 497,00
4,4%
Kapitał własny 107 696,00 109 849,00
2,0%
110 721,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,29 11,52
2,0%
11,61
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,23
117,3%
0,09
-59,3%